معرفی وبلاگ
دسته
لینک دوستان
آرشیو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 333911
تعداد نوشته ها : 574
تعداد نظرات : 38
reza
Rss
طراح قالب
موسسه تبیان

اینترانت:اینترنت مجانی در آدرسهایی تعریف شده است
در اینجا به معرفی اینترانت ها میپردازیم :
  • تبیان:

مشخصات لازم برای دسترسی به اینترانت تهران :

شماره شبکه (اتصال): 9718733
tebyannetشناسه کاربری:
tebyannetرمز عبور:
پشتیبانی: 88502818

مشخصات لازم برای دسترسی به اینترانت مشهد :
شماره شبکه (اتصال): 9712010
tebyannetشناسه کاربری:
tebyannetرمز عبور:
پشتیبانی: 2238202


مشخصات لازم برای دسترسی به اینترانت قم :
شماره شبکه (اتصال): 2909505و9712913و9712912
tebyannetشناسه کاربری:
tebyannetرمز عبور:
پشتیبانی: 2909510

مشخصات لازم برای دسترسی به اینترانت اراک :
شماره شبکه (اتصال): 9713001
tebyannetشناسه کاربری:
tebyannetرمز عبور:
پشتیبانی: 3667206


مشخصات لازم برای دسترسی به اینترانت اصفهان :
شماره شبکه (اتصال): 9718227
tebyannetشناسه کاربری:
tebyannetرمز عبور:
پشتیبانی: 2344612

مشخصات لازم برای دسترسی به اینترانت یزد :
شماره شبکه (اتصال): 9717414
tebyannetشناسه کاربری:
tebyannetرمز عبور:
پشتیبانی: 7252684


مشخصات لازم برای دسترسی به اینترانت بیرجند :
شماره شبکه (اتصال)9713100
tebyannetشناسه کاربری:
tebyannetرمز عبور:


مشخصات لازم برای دسترسی به اینترانت کرمان :
شماره شبکه (اتصال): 9712200
tebyannetشناسه کاربری:
tebyannetرمز عبور:
پشتیبانی: 2221191

مشخصات لازم برای دسترسی به اینترانت بندرعباس :
شماره شبکه (اتصال): 9713000
tebyannetشناسه کاربری:
tebyannetرمز عبور:
پشتیبانی: 3330407


مشخصات لازم برای دسترسی به اینترانت قزوین :
شماره شبکه (اتصال): 9713312
tebyannetشناسه کاربری:
tebyannetرمز عبور:
پشتیبانی: 3321051
مشخصات لازم برای دسترسی به اینترانت شهرکرد :
شماره شبکه (اتصال): 9712245
tebyannetشناسه کاربری:
tebyannetرمز عبور:
پشتیبانی: 2261801


مشخصات لازم برای دسترسی به اینترانت زاهدان :
شماره شبکه (اتصال): 9713002
tebyannetشناسه کاربری:
tebyannetرمز عبور:
پشتیبانی: 3219017
مشخصات لازم برای دسترسی به اینترانت همدان :
شماره شبکه (اتصال): 9714256
tebyannetشناسه کاربری:
tebyannetرمز عبور:
پشتیبانی: 4227903


مشخصات لازم برای دسترسی به اینترانت اهواز :
شماره شبکه (اتصال): 3303901
tebyannetشناسه کاربری:
tebyannetرمز عبور:
پشتیبانی: 3366636
مشخصات لازم برای دسترسی به اینترانت خرم آباد :
شماره شبکه (اتصال): 9712204
tebyannetشناسه کاربری:
tebyannetرمز عبور:
پشتیبانی: 2219581

مشخصات لازم برای دسترسی به اینترانت بجنورد :
شماره شبکه (اتصال): 9712501
شناسه کاربری: tebyannet
رمز عبور: tebyannet
پشتیبانی: 2256224
*********************************
مشخصات لازم برای دسترسی به اینترانت بابل :
شماره شبکه (اتصال): 9712222
شناسه کاربری: tebyannet
رمز عبور: tebyannet
پشتیبانی: 2297419
*********************************
مشخصات لازم برای دسترسی به اینترانت شیراز :
شماره شبکه (اتصال): 9712046
شناسه کاربری: tebyannet
رمز عبور: tebyannet
پشتیبانی: 2333706-2350533
*********************************
مشخصات لازم برای دسترسی به اینترانت گرگان :
شماره شبکه (اتصال): 9712010
شناسه کاربری: tebyannet
رمز عبور: tebyannet
پشتیبانی: 2242001
*********************************
مشخصات لازم برای دسترسی به اینترانت اردبیل :
شماره شبکه (اتصال): 9717122
شناسه کاربری: tebyannet
رمز عبور: tebyannet
پشتیبانی: 7717571
*********************************
مشخصات لازم برای دسترسی به اینترانت سنندج:
شماره شبکه (اتصال): 9712221
شناسه کاربری: tebyannet
رمز عبور: tebyannet
پشتیبانی: 226804-5
*********************************
مشخصات لازم برای دسترسی به اینترانت تبریز :
شماره شبکه (اتصال): 9715020
شناسه کاربری: tebyannet
رمز عبور: tebyannet
پشتیبانی:5233954
*********************************
مشخصات لازم برای دسترسی به اینترانتشاهرود:
شماره شبکه (اتصال):9712230
شناسه کاربری: tebyannet
رمز عبور: tebyannet
پشتیبانی: 2228873 ، 2238687
*********************************
مشخصات لازم برای دسترسی به اینترانت یاسوج :
شماره شبکه (اتصال): 2239908
شناسه کاربری: tebyannet
رمز عبور: tebyannet
پشتیبانی:2225511 ،2224618
*********************************
مشخصات لازم برای دسترسی به اینترانت کرمانشاه:
شماره شبکه (اتصال): 9717217
شناسه کاربری: tebyannet
رمز عبور: tebyannet
پشتیبانی : 7233033
*********************************
مشخصات لازم برای دسترسی به اینترانت ارومیه:
شماره شبکه (اتصال): 9712235
شناسه کاربری: tebyannet
رمز عبور:tebyannet
پشتیبانی : 2246212، 2249267
*********************************
مشخصات لازم برای دسترسی به اینترانت بوشهر:
شماره شبکه (اتصال):9713400
شناسه کاربری: tebyannet
رمز عبور: tebyannet
پشتیبانی : 5558251 ، 3554231
*********************************
مشخصات لازم برای دسترسی به اینترانت رشت:
شماره شبکه (اتصال): 6659901
شناسه کاربری: tebyannet
رمز عبور: tebyannet
پشتیبانی : 6605288
*********************************
مشخصات لازم برای دسترسی به اینترانت ساری:
شماره شبکه (اتصال): 9712230
شناسه کاربری: tebyannet
رمز عبور: tebyannet
پشتیبانی : 2200277
*********************************
مشخصات لازم برای دسترسی به اینترانت ایلام:
شماره شبکه (اتصال): 9712234
شناسه کاربری: tebyannet
رمز عبور: tebyannet
پشتیبانی : 3332124
*********************************
مشخصات لازم برای دسترسی به اینترانت زنجان:
شماره شبکه (اتصال): 9712421
شناسه کاربری: tebyannet
رمز عبور: tebyannet
پشتیبانی : 3225510

 


1388/6/26 13:42
X